Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí nghiệp sản xuất nước

I. Tên đơn vị: XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

Địa chỉ: Phường Hòa Thọ Tây – Quận Cẩm Lệ – Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.673707 – Fax: 02363. 672378

II. Ngày thành lập:

Xí nghiệp sản xuất nước được thành lập ngày 15/01/2004 theo quyết định số 01/QĐ-CTCN ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Giám đốc Công ty cấp nước Đà Nẵng.

Xí nghiệp sản xuất nước sạch có các đơn vị sau:

– NMN Cầu Đỏ

– NMN Sân Bay

– Trạm cấp nước Sơn Trà

– Trạm bơm nước thô phòng mặn An Trạch

Tổng công suất cấp nước thiết kế là 205.000m3/ngày đêm trong đó:

– NMN Cầu Đỏ 170.000m3/ngày đêm

– NMN Sân Bay 30.000m3/ngày đêm

– Trạm cấp nước Sơn Trà 5.000m3 ngày đêm

– Trạm bơm nước thô phòng mặn An Trạch 205.000m3/ngày đêm.

III. Chức năng nhiệm vụ:

– Xí nghiệp Sản xuất nước sạch là đơn vị trực thuộc Công ty, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước sạch phục vụ cho tất cả các nhu cầu sử dụng nước của thành phố Đà nẵng, trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm công ty giao. Sản xuất nước đóng chai, phục vụ cho Công ty và là nguồn thu phụ của công ty.

– Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước sản xuất tại các nhà máy và trên toàn mạng lưới đường ống cấp nước của công ty.

– Bảo dưởng, sửa chữa các máy móc thiết bị trong dây chuyền công nghệ sản xuất của các nhà máy trong Xí nghiệp.

– Thi công lắp đặt thiết bị, máy móc và xây dựng các công trình cấp nước do công ty giao hoặc thông qua hợp đồng kinh tế được kí kết bên ngoài.

IV. Cơ cấu tổ chức:

+ Giám đốc XNSXN Ông: Phan Lưu
+ Phó Giám đốc XNSXN Cầu Đỏ

Ông : Phạm Việt Hưng

Ông: Hồ Thăng Thông

+ Phó Giám đốc XNSXN
(kiêm quản đốc NMN Sân Bay) Ông : Đinh Văn Năm
– NMN Cầu Đỏ : 39 người
– NMN Sân Bay : 23 người
– Trạm CN Sơn Trà : 14 người
– Tổ xét nghiệm : 8 người
– Tố S/c Cơ điện : 8 người
– Tổ KH – KT : 4 người
– Tổ HC – VT : 9 người
– Tổ nước ĐC : 3 người
Tổng cộng: 111 người
Kỹ sư : 17 người
Cử nhân: 4 người
Cao đẳng: 6 người
Trung cấp: 17 người
Thợ bậc 7/7: 3 người

TẬP THỂ CBCNV XNSXN SẠCH NĂM 2015

Lượt xem: 2122