Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí nghiệp sản xuất nước

 XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

Địa chỉ: Phường Hòa Thọ Tây – Quận Cẩm Lệ – Tp Đà Nẵng

  1. Chức năng, cơ cấu tổ chức:

– Các đơn vị trực thuộc: NMN Cầu Đỏ, NMN Sân Bay, NMN Sơn Trà, NMN Hải Vân, Trạm bơm phòng mặn An Trạch, Trạm cấp nước Khe Lạnh, Xưởng nước đóng chai.

– Quản lý chất lượng nước, bao gồm từ nguồn nước, nước sản xuất của các nhà máy đến nơi tiêu thụ của khách hàng đảm bảo đạt tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Y tế.

  1. Nhiệm vụ:

– Quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng nước nguồn, nước sản xuất của các nhà máy nước và trên mạng lưới cung cấp đến người tiêu thụ. Đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời nhằm luôn luôn đảm bảo nước sản xuất, nước cấp đạt yêu cầu về chất lượng.

– Kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các nhà máy được thực hiện hàng ngày theo ca sản xuất. Giám sát việc thực hiện quy trình vận hành, xử lý của các ca sản xuất. Kiểm tra mẫu nước sau các công đoạn sản xuất để chỉ định tối ưu lượng hoá chất cần sử dụng.

– Theo dõi chất lượng hoá chất nhập, phân tích, đánh giá mẫu hoá chất và có báo cáo về Công ty khi hoá chất không đạt yêu cầu.

– Kiểm tra và giữ vệ sinh công nghiệp trong các nhà máy và trên dây chuyền sản xuất cũng như môi trường xung quanh.

– Kiểm tra, giám sát chất lượng nước trên mạng lưới ở tất cả các khu vực. Giám sát chất lượng nước trong công tác súc xả theo định kỳ của các đơn vị. Lấy mẫu kiểm tra trên mạng lưới theo định kỳ hoặc đột xuất.

– Báo cáo kết quả xét nghiệm mẫu nước ở các nhà máy sản xuất và trên mạng lưới về Công ty theo định kỳ và lưu trữ kết quả hàng tháng, quý và năm.

– Bảo quản và sử dụng an toàn các thiết bị, dụng cụ, hoá chất.

– Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị trong dây chuyền công nghệ sản xuất của các nhà máy trong Xí nghiệp.

– Sản xuất nước đóng chai.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Xí nghiệp:

– Xây dựng quy trình vận hành trình lãnh đạo Công ty phê duyệt và tổ chức, phân công cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ;

– Hàng năm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; lập kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất tại các nhà máy gửi Ban Kế hoạch tổng hợp;

– Có phương án cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu;

– Lập báo cáo phân tích tình hình sản xuất nước trong tháng, báo cáo số liệu về Ban Kế hoạch trước ngày 03 hàng tháng. Thực hiện quy trình bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy định;

– Tổ chức bình xét thi đua hàng tháng; nộp bảng chấm công, danh sách xét năng suất hàng tháng, năm của đơn vị về Ban Hành chính – Nhân sự để theo dõi.

– Đề nghị Giám đốc Công ty kỷ luật, khen thưởng luân chuyển và bố trí nhân lực đảm bảo công tác của Xí nghiệp.

– Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Xí nghiệp, được phép cho nhân viên thuộc quyền nghỉ 01 ngày, trên 01 ngày phải xin phép Tổng Giám đốc Công ty (không báo cáo vượt cấp) đối với nhân viên làm việc theo giờ hành chính, đối với công nhân làm việc theo ca sản xuất thì Xí nghiệp được phép chủ động.

  1. Cơ cấu tổ chức:

– Giám đốc phụ trách chung trong toàn Xí nghiệp, điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh hàng ngày của đơn vị theo kế hoạch, mục tiêu của Công ty;

– Phó Giám đốc Xí nghiệp phụ trách NMN Cầu Đỏ;

– Phó Giám đốc Xí nghiệp phụ trách NMN Sân Bay;

– Phó Giám đốc Xí nghiệp phụ trách Tổ xét nghiệm nước.

– Quản đốc NMN Sơn Trà;

– Quản đốc NMN Hải Vân;

– Tổ trưởng tổ hành chính, vật tư, sản xuất nước đóng chai;

– Các ca trưởng, ca phó các ca sản xuất tại các nhà máy;

– Nhân viên tổ kế hoạch kỹ thuật;

– Nhân viên tổ sửa chữa cơ điện cho các nhà máy;

– Nhân viên xét nghiệm tại các nhà máy;

– Công nhân các ca sản xuất nước tại các nhà máy;

– Công nhân vệ sinh công nghiệp và môi trường tại các nhà máy;

– Công nhân sản xuất nước tinh khiết.

Số điện thoại liên hệ: 0236-3672 378/ 3846 271

Lượt xem: 2220