Gía dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải 2017

UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số :02/2017/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017.

Ban hành kèm Quyết định này giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2017 áp dụng thu đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn 06 quận (gồm: Hải Châu, Thanh Khê Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ) thuộc thành phố Đà Nẵng.

Nội dung quyết định (file)

 

Lượt xem: 364