Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ban kỹ thuật

I.Tên đơn vị : BAN KỸ THUẬT VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN CẤP THOÁT NƯỚC

– Địa chỉ: 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

– Điện thoại: 0236.3696653; 0236.3697863

II. Ngày thành lập : Ngày 31 tháng 05 năm 2010 theo quyết định số 09/ QĐ – CTCN ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Giám Đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng.

Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập bộ phận kỹ thuật tách ra từ phòng KH – KT cũ theo mô hình chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Công ty sau khi chuyển đổi và Trung tâm tư vấn cấp thoát nước hiện có.

Ngày 25 tháng 11 năm 2014 được bổ sung nhiệm vụ kiểm định đồng hồ theo quyết định số: 12/QĐ- CTCN

III. Chức năng:

– Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước , các công trình XDCB liên quan do công ty quản lý;

– Thực hiện các công tác tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định các công trình cấp, thoát nước trong và ngoài tỉnh

-Tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty về đầu tư, phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng

IV. Về nhân sự :

Tổng số CBCNV : 19 người; nam 15, nữ 4
Trong đó :
Thạc sĩ : 3
Kỹ sư, cử nhân : 11
Trung cấp : 2
Công nhân kỹ thuật: 3
Ông Lê Văn Lý- Giám đốc ban: 0913404183

Ông Trần Thanh Dũng- Giám đốc ban: 0918646259

V. Nhiệm vụ :

1. Quản lý kỹ thuật mạng lưới cấp nước. Giám sát việc thi công, lắp đặt, cải tạo các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Quản lý kỹ thuật các hoạt động thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước, nghiệm thu các công trình khai thác và xử lý nước.

3. Quản lý kỹ thuật các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Theo dõi về chất lượng nước tại các nhà máy và mạng lưới đường ống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

5. Tham gia các hoạt động tư vấn chuyên ngành cấp và thoát nước

6. Kiểm định đồng hồ mới và đồng hồ đã qua sử dụng theo định kỳ, theo đề nghị của khách hàng

Lượt xem: 1786