Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ban Hành chính nhân sự

I. Tên đơn vị:            BAN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ Địa chỉ:       số 57 đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Số… Xem thêm