Ban Hành chính nhân sự

I. Tên đơn vị:            BAN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ Địa chỉ:       số 57 đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Số… Xem thêm