Bảng giá tiêu thụ nước sạch

Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đà Nẵng xin thông báo: Bắt đầu từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 02 năm 2014, bảng giá tiêu thụ… Xem thêm