Khách hàng ở quận nào thì liên hệ theo địa chỉ của từng chi nhánh sau đây: Xí nghiệp Cấp nước Thanh Khê: Điên thoại: 0236.3868696 –… Xem thêm