Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Thông báo tuyển dung

DAWACO- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Liên Chiểu thuộc Công ty… Xem thêm