Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng(Dawaco) thông báo

1. TB: Hủy tổ chức ĐHĐCĐBT năm 2018 (file)
2. TB: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐTN 2018 (file)
Lượt xem: 1831