Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng kính thông báo biểu mẫu thể hiện và cách thức giao/nhận hóa đơn điện tử với Quý khách hàng

Biểu mẫu thể hiện HĐGTGT trên hệ thống hóa đơn điện tử :

Hướng dẫn truy cập để xem và tải hóa đơn điện tử:

Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang điện tử http://hddt.dawaco.com.vn.

và thực hiện đăng nhập vào hệ thống.

Tên đăng nhập:   Mã khách hàng (9 số)

Mật khẩu :          Mã khách hàng (9 số)

Ví dụ: Tên đăng nhập: 000975156

Mật khẩu :        000975156

Bấm đăng nhập.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, Quí khách thay đổi mật khẩu mới của riêng mình. Lưu ý: khách hàng phải nhớ kỹ mật khẩu mới mình đã chọn để thuận tiện cho những lần  đăng nhập tiếp theo.  Bấm lưu thay đổi thông tin. Sau đó, quý khách hàng lựa chọn tháng cần xem hóa đơn hay thông báo thanh toán tiền nước và click vào “Tìm kiếm hóa đơn”.

Chi tiết nội dung thanh toán tiền nước khách hàng

Trên danh sách hóa đơn hiện thị ra, quý khác hàng click vào biểu tượng “Xem hóa đơn” (hình mắt màu xanh bên dưới chữ “lựa chon” để xem chi tiết nội dung hóa đơn hay thông báo thanh toán tiền nước.

Chúc Quí khách hàng thành công và may mắn.

Lượt xem: 956