1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

DAWACO THÔNG TIN VỀ VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT TRONG VÀ SAU QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DNNN GIAI ĐOẠN 2011-2017.

Ngày 21/05/2019, trên một số báo điện tử đã nêu một số thiếu sót trong việc sử dụng đất trong quá trình thực hiện cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco). Dawaco xin thông tin lại như sau:

  1. Vào tháng 12/2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực III (KTNN III) đã tiến hành kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa (CPH) Doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 20112017 đối với các Công ty Cổ phần tại thành phố Đà Nẵng, trong đó có Dawaco.

Trong quá trình kiểm toán, Dawaco đã cung cấp toàn bộ các văn bản pháp lý liên quan đến việc quản lý sử dụng đất và nghĩa vụ của Dawaco đối với việc sử dụng đất. Các tài liệu xác định:

  • Đến thời điểm trước CPH, Dawaco có đăng ký quyền sử dụng đất 03 thửa đất với diện tích 1.206,2 m2; 12 thửa đất có hợp đồng thuê đất với tổng diện tích 109.946,66 m2, đang làm thủ tục thuê đất là 03 thửa với diện tích 9.860 m2; 01 thửa đất thuộc phạm vi đất quốc phòng quản lý với diện tích 20.766 m2.
  • Sau thời điểm CPH, Dawaco tiếp tục được UBND thành phố giao quản lý 03 thửa đất với tổng diện tích 24.644 m2.
  1. Theo kết quả làm việc với KTNN III, đã xác định về cơ bản, Dawaco đã tuân thủ việc quản lý kê khai và thực hiện các nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với phần đất được giao quản lý. Tuy nhiên KTNN III cũng xác định Dawaco và cơ quan quản lý Nhà nước còn một số thiếu sót trong quản lý như sau:
  • Về việc thiếu hợp đồng thuê đối với một số khu đất: Dawaco đã giải trình bằng các văn bản gửi Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) đề nghị hoàn tất thủ tục vào thời điểm phải ký lại hoặc ký mới hợp đồng thuê đất nhưng Sở TN-MT chưa hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng vào thời điểm đó.

–   Về việc thuê đất tại Nhà máy nước Cầu Đỏ: Dawaco được giao đất với diện tích 85.645m2, tuy nhiên hợp đồng thuê đất chỉ tính với diện tích 72.845m2 vì Sở TN-MT trừ đi diện tích 12.800m2 dành cho xây bể chứa, bể lắng, bể lọc nước và diện tích mặt nước sát bờ sông. Dawaco đã xin ý kiến và được Cục Thuế xác định diện tích như Hợp đồng của Sở TN-MT.

  • Về thửa đất xây dựng Nhà máy nước Sân Bay diện tích 25.776m2 thuộc phạm vi đất Bộ quốc phòng do Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không – Không quân quản lý theo quy định về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh, không thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố nên UBND thành phố không thể ban hành Quyết định cho thuê đất để có cơ sở ký hợp đồng.
  • Về 02 thửa đất được giao để xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên (sông Cu Đê) diện tích là 91.431 m2: Hai khu đất này tuy có Quyết định của UBND TP cho Công ty thuê đất, nhưng Công ty vẫn chưa nhận bàn giao đất để quản lý và sử dụng, do chưa hoàn thành việc giải tỏa đền bù. Đến thời điểm CPH, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Ban quản lý dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện dự án Nhà máy nước Hòa Liên theo hình thức hợp tác công tư (PPP), nên Dawaco không đưa vào phương án sử dụng đất khi CPH.
  • Với các giải trình trên và căn cứ Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch: “Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước gồm công trình khai thác, xử lý nước, đường ống cấp nước, công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước…” nên KTNN III tuy xác định Dawaco và cơ quan chức năng có thiếu sót trong quản lý đất nhưng đã không yêu cầu Dawaco thực hiện bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào sau khi kiểm toán việc quản lý sử dụng đất tại Dawaco.

Vậy Dawaco xin thông báo để các cơ quan liên quan có thông tin cụ thể.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Lượt xem: 151