Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ngày 07-08/12/2018 Dawaco tạm ngừng cấp nước một số khu vực thuộc quận Hải Châu

Từ 21g00 thứ sáungày 07/12/2018 đến 01h00 thứ bảyngày 08/12/2018, Dawaco thực hiện thao tác trên ống D200 ST khu dân cư Tuyên Sơn. Do đó khu dân cư trên địa bàn phường Hòa Cường Nam thuộc quận Hải Châu sẽ tạm ngừng cung cấp nước:
– Đường Nguyễn Sơn: bên Số lẻ.
– Toàn tuyến đường Hóa Sơn 6.
– Đường Thăng Long (Đoạn từ Nguyễn Thành Ý đến Nguyễn Xuân Nhĩ)
– Đường Nguyễn Xuân Nhĩ (Nút giao thông Nguyễn Xuân Nhĩ-Nguyễn Sơn đến cuối đường Thăng Long (Số lẻ).
Tổng Giám đốc Công ty giao nhiệm vụ:
Trung tâm Điều độ &QLML: Thông báo cho khách hàng trên địa bàn vùng cắt nước theo tin nhắn và thông tin trên website Công ty.
Xí nghiệp Xây lắp Dawaco: Thực hiện thao tác đường ống theo đúng kế hoạch.
Xí nghiệp Cấp nước Hải Châu: Phối hợp thực hiện.
Ban Kế hoạch: Xử lý các thủ tục liên quan.

Lượt xem: 160