Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ngày 08/4/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Hải Châu.

Từ 08g00 đến 11g00 thứ hai ngày 08/4/2019, Dawaco thực hiện thao tác đường ống cấp nước tại kiệt 572/92 đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu.

Do đó trong khoảng thời gian trên khách hàng trên đường Ông Ích Khiêm sẽ tạm ngừng cung cấp nước.

Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Lượt xem: 224