Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ngày 10-11/12/2018 Dawaco tạm ngừng cấp nước một số khu vực thuộc trên địa bàn xã Hòa Khương

Từ 21g00 thứ hai ngày 10/12/2018 đến 02h00 thứ ba ngày 11/12/2018, Dawaco thực hiện thao tác bảo dưỡng định kỳ Trạm cấp nước Phú Sơn. Do đó khu dân cư trên địa bàn xã Hòa Khương sẽ ngừng cung cấp nước.

Lượt xem: 196