Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ngày 11-12/9/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực thuộc địa bàn quận Hải Châu.

Từ 21g00 thứ tư ngày 11/9/2019 đến 05g00 thứ năm ngày 12/9/2019, Dawaco thực hiện thao tác đường ống cấp nước đường Núi Thành, quận Hải Châu.

Do đó trong khoảng thời gian trên khách hàng trong khu vực ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước.

Kính mong Quý khách hàng thông cảm.

Lượt xem: 275