Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Ngày 15-16/01/2019 Dawaco tạm ngừng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn Quận Sơn Trà.

Từ 22g00 thứ ba ngày 15/01/2019 đến 04h00 thứ tư ngày 16/01/2019, Dawaco thực hiện thao tác đường ống cấp nước trên đường Trần Quang Khải.

Do đó khách hàng thuộc các tuyến đường sẽ ngừng cung cấp nước:

Đường Trần Quang Khải, Nguyễn Phan Vinh (Khối Lộc Phước + Thành Vinh thuộc phường Thọ Quang) .

Dawaco, kính mong quý khách hàng thông cảm.

Lượt xem: 183