1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Thông báo hoãn ngừng cung cấp nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/6/2019.

Do kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 24/6/2019 và kết thúc vào ngày 27/6/2019 nên Dawaco tạm hoãn việc ngừng cung cấp nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào ngày 26/6/2019 đã thông báo trên Website và tin nhắn cho Khách hàng. Kế hoạch tạm ngừng cấp nước cụ thể sẽ được thông báo lại sau.
Trận trọng cảm ơn./.

Lượt xem: 2934