Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Số hiệu Trích yếu Ngày đăng Download
05/2009/TT-BYT Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 04/05/2017 Tải về
117/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 04/05/2017 Tải về
88/2012/TT-BTC Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt 03/05/2017 Tải về
Luật tài nguyên nước 03/05/2017 Tải về