Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí Nghiệp Xây Lắp Dawaco

Tên đơn vị : Xí Nghiệp Xây Lắp Dawaco.

Ngày thành lập : Ngày 11 tháng 10 năm 2004 theo quyết điịnh số 32/ QĐ – CTCN của Giám Đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng.

Năng lực : Tổng số CBCNV : 41 người.

Trong đó:

– Đại học

– Cao đẳng

– Trung cấp

– Công nhân

Lượt xem: 981