1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Ban vật tư

1/ Tên đơn vị: Ban Vật Tư 2/ Quyết định thành lập: Quyết định thành lập số: 2515CĐ-QNĐN ngày 23 tháng 03 năm 1985… Xem thêm

Ban kinh doanh và QHKH

BAN KINH DOANH VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Chức năng: Tham mưu cho Ban tổng giám đốc về công tác Phát hành hóa đơn tiền nước,… Xem thêm