Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Dự án ADB

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 1. Tên dự án : HTKT Chuẩn bị đầu tư các Dự án Cấp nước Thành phố Đà Nẵng. 2. Mã ngành dự án: 422,… Xem thêm