Dự án NMN Hồ Hòa Trung

DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC HỒ HÒA TRUNG CÔNG SUẤT 10.000 M3/NGÀY ĐÊM

14/05/2019

Để thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn năm 2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng(Dawaco) đã lập kế hoạch đảm bảo cấp nước trong năm 2019và những năm tiếp theo, đồng thời dự báo nhu cầu sử dụng nước toàn thành phố đến năm 2020 và đề xuất phương án xây …