1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Dự án ADB

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án : HTKT Chuẩn bị đầu tư các Dự án Cấp nước Thành phố Đà Nẵng.

2. Mã ngành dự án: 422, 3600

3. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)

4. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 42 Bạch Đằng – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:        0511 – 812 823              Fax: 0511 – 821 285

5. Đơn vị đề xuất dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

a/ Địa chỉ liên hệ: 47 Ngô Gia Tự – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:        0511 – 822 759              Fax: 0511 – 821 984

6. Chủ dự án dự kiến: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và gồm 02 tiểu  dự án

6.1.  Sở Thủy sản Nông lâm Thành phố Đà Nẵng làm chủ tiểu dự án về:

– Các nguồn nước(1)

– Hồ chứa nước Trung An (2)

a/ Địa chỉ liên hệ: 140 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:        0511 – 822 603              Fax: 0511 – 837 146

6.2 Công ty Cấp nước Đà Nẵng làm chủ tiểu dự án về:

– Cấp nước sạch cho Thành phố Đà Nẵng (3)

– Tăng cường thể chế cho Công ty Cấp nước Đà Nẵng (4)

a/ Địa chỉ liên hệ: 45 Ngô Gia Tự – Đà Nẵng

b/ Số điện thoại:        0511 – 826 037              Fax: 0511 – 827 633

7.  Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Năm 2008 -2009

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Nẵng

9. Tổng vốn của dự án: 1.900.000, 00 USD (Theo tỷ giá chuyển đổi của Ngân hàng ngoại thương VN ngày 23/8/2007, 1USD = 16.242 VND).

Trong đó:

– Vốn ODA       : 1.500.000,00 USD.

– Vốn đối ứng   : 6.496.800.000,00 VND tương đương 400.000,00 USD.

Hình thức cung cấp ODA

Lượt xem: 3109