Dự án NMN Cầu Đỏ

DAWACO TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY NƯỚC CẦU ĐỎ LÊN 290.000 M3/NGÀY.

14/01/2021

Mặc cái giá rét bất thường, ngay từ những ngày đầu năm 2021, trên công trường xây dựng cụm xử lý giai đoạn 2 với công suất 60.000m3/ngày tại máy nước Cầu Đỏ diễn ra một không khí thi công khẩn trương hơn bao giờ hết. Nhà máy nước Cầu Đỏ là một trong những …

DAWACO TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NMN CẦU ĐỎ THÊM 120.000 M3/NGÀY-PHÂN KỲ 1 (2017-2019): NÂNG CÔNG SUẤT 60.000 M3/NGÀY.

14/05/2019

Để thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn năm 2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng(Dawaco) đã lập kế hoạch đảm bảo cấp nước trong năm 2019và những năm tiếp theo, đồng thời dự báo nhu cầu sử dụng nước toàn thành phố đến năm 2020 và đề xuất phương án xây …