Hoạt động Đảng

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024.

29/01/2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, ngày 12/01/2024, Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Đồng chí Hồ Hương, Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị. Hội nghị …

Về thăm căn cứ K20

09/01/2024

Thực hiện Công văn số 2637-CV/ĐUK ngày 17/01/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc triển khai Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU và định hướng sinh hoạt chuyên đề năm 2023, thực hiện Công văn số 67-CV/ĐU ngày 30/01/2023 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng về việc …

Quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

25/09/2023

Ngày 23/9/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng. Quang cảnh hội nghị       Đồng chí …

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

17/01/2022

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Ngày 14/01/2022, thực hiện Chương trình làm việc năm 2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm …

Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2018.

12/03/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng Sản Việt Nam; Hướng dẫn số 60-HD/ĐUCT ngày 27/11/2014 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nãng về Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2018 Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, sáng ngày 06 tháng 3 …

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 – 03/02/2017

06/02/2017

Chiều ngày 03/02/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), BCH Đảng bộ Công ty đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017), Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai …

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

03/08/2016

Thực hiện Chỉ thị số 01 – CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền …

TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

13/05/2016

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Nhằm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề ra phương pháp tổ chức học tập …