Trung tâm Quản lý vận hành HTCN

Cơ cấu tổ chức

ông văn mỹ

Giám đốc Trung tâm

Phụ trách chung
Số điện thoại liên hệ: 0236.3697260

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc Trung tâm

Chức năng

– Quản lý hệ thống SACDA, điều khiển vận hành các nhà máy nước và các trạm bơm tăng áp trên hệ thống cấp nước.

– Quản lý hệ thống SCADA theo dõi áp lực, lưu lượng trên mạng lưới đường ống cấp nước.

– Quản lý tài sản, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại các nhà máy nước, các trạm bơm tăng áp, mạng lưới đường ống truyền tải và thiết bị đo áp lực lưu lượng trên mạng lưới cấp nước.

– Theo dõi thất thoát trên toàn bộ hệ thống cấp nước.

Nhiệm vụ

– Xây dựng quy trình vận hành, tổ chức điều khiển vận hành tại các nhà máy nước bao gồm vận hành công trình thu nước, trạm bơm nước thô, trạm bơm nước sạch, trạm xử lý nước và các trạm bơm tăng áp.

– Phân tích dữ liệu, xây dựng kịch bản vận hành, kế hoạch vận hành tại các nhà máy nước, các trạm bơm tăng áp phù hợp với nhu cầu sử dụng trên mạng lưới, đảm bảo cấp nước, tiết kiệm nguyên vật liệu, điện năng tiêu thụ và phòng chống thất thoát.

– Xây dựng quy trình quản lý thiết bị, quy trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị các nhà máy nước, các trạm bơm tăng áp và thiết bị đo áp lực, lưu lượng trên mạng lưới đường ống.

– Thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại các nhà máy nước, các trạm tăng áp và thiết bị quản lý áp lực, lưu lượng trên mạng lưới đường ống.

– Phối hợp với các Xí nghiệp cấp nước thao tác đóng mở van khóa trong việc điều tiết áp lực, lưu lượng trên mạng lưới.

– Quản lý, nâng cấp phần mềm quản lý tài sản, cập nhật tài sản vào hệ thống quản lý GIS.

– Theo dõi thất thoát trên toàn mạng lưới, phối hợp với các đơn vị Xí nghiệp cấp nước xác định tỉ lệ thất thoát vùng cấp nước, khu vực cấp nước.