1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/01/2022, thực hiện Chương trình làm việc năm 2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Hồ Hương, Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2021. Báo cáo nêu rõ trong năm 2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng triển khai thực hiện Kế hoạch trong bối cảnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: biến đổi khí hậu, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid 19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, sự phối hợp của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn Cơ sở, cán bộ, Đảng viên phát huy thuận lợi, thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty. Kết quả thực hiện cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện năm 2021

Kế hoạch năm 2021

Tỷ lệ hoàn thành so với KH (%)

1

Sản lượng nước sản xuất

m3

100.543.398 100.302.307 100,24

2

Sản lượng nước ghi thu

m3

84.436.465 84.412.775 100,03

3

Doanh thu

Triệu đồng

Ngành nước

Triệu đồng

461.280 471.269 97,9
Ngành Xây lắp

Triệu đồng

6.371

2.400 265,5
Khác

Triệu đồng

     29.991 19.300 155,4

4

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

     141.000

120.000

117,5

5

Nộp thuế

Triệu đồng

172.000

130.000

132,3

6

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

15,83

16,6

95,4

Tồng kết năm 2021, có 02 Chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 09 Chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 Chi bộ Hoàn thành nhiệm vụ. 31/159 Đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 04 Đảng viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 – 2020), 123 Đảng viên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ, 03 Đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ và 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng ủy và Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng được chú trọng: 11 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 02 đồng chí Đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới. Đảng ủy xét kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú vào đảng, công nhận chính thức cho 02 đảng viên đúng hạn.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, thực hiện đúng Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm, chất lượng từng bước được nâng cao. Trong năm 2021, Đảng ủy Công ty giám sát chuyên đề đối với 02 Chi bộ đảng trực thuộc; Đảng ủy Công ty kiểm tra 04 Chi bộ, giám sát thường xuyên 100% Chi bộ trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giám sát chuyên đề đối với 02 Chi bộ trực thuộc.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể trong năm 2021: Tiếp tục thực hiện tốt việc phụng dưỡng 02 mẹ Việt Nam Anh hùng với mức phụng dưỡng hàng tháng mỗi Mẹ 1,5 triệu đồng/tháng. Ban Điều hành, BTV Công đoàn, Hội Cựu chiến binh tổ chức 02 chuyến thăm và tặng quà trực tiếp cho 02 Mẹ nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu và kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7. Tổ chức gặp mặt CB-CNV là thương binh, con liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty đã tặng quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) nhằm góp phần đem lại Tết no ấm cho các gia đình thuộc hộ nghèo tại các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch bệnh thông qua UB Mặt trận Tổ quốc thành phố. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại thành phố Đà Nẵng, Công ty tiếp tục tặng quà cho hộ nghèo và khó khăn tại xã Hòa Liên.

Thực hiện tốt Nghị định số 149-2018/NĐ-CP ngày 07/11/218 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Năm 2022, Đảng ủy Công ty đã xác định những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, triển khai làm tốt công tác Đảng trong thời gian tới. Một số chỉ tiêu trong năm 2022: 100% cán bộ, Đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Đảng; 100% cấp ủy và ủy viên phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ trực thuộc được tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng; xem xét và cử 10 – 15 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, kết nạp 02 Đảng viên mới trở lên; 100% cấp ủy chi bộ trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đạt kết quả, đúng quy định…

Đảng ủy Công ty mời đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng truyền đạt những nét nổi bật về tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong năm 2021.

Lượt xem: 238