1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

Ngày 23/9/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh hội nghị

      Đồng chí Hồ Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn các đồng chí trong BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ công ty và BCH Hội Cựu Chiến binh, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn, BCH Công đoàn Cơ sở Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Sơ kết 1 năm thành lập BCĐ PCTNTC cấp tỉnh tháng 6/2023; Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 Quốc hội khóa 15 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH TW về những điều Đảng viên không được làm;  Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, Đảng viên bị kỷ luật oan.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cũng triển khai Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 06/9/2023 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Thông báo số 499-TB/TU về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/03/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty giao văn phòng Đảng ủy xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết sát với tình hình thực tế của Công ty, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Hội Cựu Chiến binh, Chi đoàn và BCH CĐCS Công ty tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Công ty./.

Link tài liệu

Lượt xem: 6