1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Bảng giá tiêu thụ nước sạch

Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng thông báo bảng giá tiệu thụ nước sạch có giá dịch vụ thoát nước năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng xin thông báo: Bắt đầu từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 10 năm 2017, bảng giá tiêu thụ nước sạch có giá dịch vụ thoát nước được áp dụng như sau:

Nội dung Bảng giá nước 2017 (Giá nước sinh hoạt vẫn không thay đổi và áp dụng giá nước năm 2014 theo Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014)

Lượt xem: 81012