THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101066 do Sở Kế… Xem thêm