Khách hàng ở quận nào thì liên hệ theo địa chỉ của từng Xí nghiệp Cấp nước như sau: Xí nghiệp Cấp nước Thanh Khê: Điên thoại: 0236.3868696 –… Xem thêm