Liên hệ

Đăng ký sử dụng nước

11/04/2017

Khách hàng ở quận nào thì liên hệ theo địa chỉ của từng Xí nghiệp Cấp nước như sau: Xí nghiệp Cấp nước Thanh Khê: Điên thoại: 0236.3868696 – Sơ đồ địa chỉ Xí nghiệp Cấp nước Hải Châu: Điện thoại: 0236.3822222 – Sơ đồ địa chỉ Xí nghiệp Cấp nước Cẩm Lệ: Điện thoại: 0236.3674674 …