1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Chất lượng nước

1. Giám sát chất lượng nước online tại NMN Cầu Đỏ (Click vào xem) 2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm: Năm Nhóm A Nhóm… Xem thêm

Thanh toán tiền nước

 CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC A / CÁC PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN CHÍNH: Đăng ký nhờ thu tự động qua Tài khoản tại ngân… Xem thêm