1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

DAWACO THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐẠT CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

Thực hiện kế hoạch mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chất lượng nước, Dawaco đã tiến hành đầu tư nâng cấp bộ phận xét nghiệm nước thuộc Xí nghiệp sản xuất nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ thành Trung tâm phân tích kiểm nghiệm (Trung tâm LabDawaco) hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng nước (gồm thử nghiệm hóa học và thử nghiệm sinh học).

Sau hơn 5 tháng triển khai đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất khang trang riêng biệt, trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất đạt chuẩn, các thiết bị kiểm tra hóa, sinh, đào tạo đội ngũ nhân sự gồm các kỹ sư quản lý, kiểm tra chất lượng nước có chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu khắt khe của đơn vị đánh giá, đến nay Trung tâm LabDawaco trực thuộc Công ty vừa được Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp Chứng chỉ công nhận là Trung tâm phân tích kiểm nghiệm đã được đánh giá và phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 vào ngày 29/10/2020, chứng chỉ có giá trị 5 năm. Theo đó, Trung tâm LabDawaco là phòng thí nghiệm được công nhận có đầy đủ năng lực thử nghiệm và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Được biết, nhiệm vụ chính của Trung tâm LabDawaco gồm kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các nhà máy, trạm cấp nước đảm bảo các qui định hiện hành; Kiểm tra, giám sát chất lượng nước trên mạng lưới ở tất cả các khu vực; Giám sát chất lượng nước trong công tác súc xả theo yêu cầu của Công ty; Lấy mẫu kiểm tra trên mạng lưới theo định kỳ hoặc đột xuất; Báo cáo các kết quả thử nghiệm mẫu nước ở các nhà máy sản xuất và trên mạng lưới về công ty theo định kỳ và lưu trữ kết quả hàng tháng, quý, năm…Ngoài ra, Trung tâm LabDawaco hoàn toàn đủ năng lực để thực hiện kiểm tra tham gia thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng các phương pháp kiểm nghiệm, các phương pháp kiểm tra nhanh tại hiện trường phục vụ công tác kiểm soát chất lượng nước đột xuất; Giải quyết kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến chất lượng nước theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên; Kiểm tra, giám sát công tác nội/ngoại kiểm, vệ sinh chất lượng nước tại các nhà máy và trạm cấp nước theo qui định hiện hành; hỗ trợ, khắc phục phòng ngừa, giải đáp thắc mắc của khách hàng,… trong lĩnh vực lĩnh vực kiểm nghiệm nước…

Các kỹ sư hóa nghiệm đang thực hiện các công đoạn kiểm tra xét nghiệm

Sự ra đời của Trung tâm kiểm nghiệm LabDawaco góp phần đảm bảo cho công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước và các hoạt động chuyên môn khác có liên quan nhằm đáp ứng các quy định hiện hành và góp phần đảm bảo chất lượng nước cấp cho khách hàng luôn đạt yêu cầu vệ sinh theo quy định hiện hành của Bộ Y tế (QCVN 01: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống) góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân toàn thành phố.

Phương Lê

Lượt xem: 76