1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Dawaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Sáng ngày 16/4/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – miền Trung, Công ty Cô phần Cấp nước Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, thông qua kế hoạch tăng trưởng trong năm 2022 với mục tiêu doanh thu đạt trên 510 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 13%.

Đại hội được tổ chức với sự tham dự của 63 cổ đông tương ứng với 57.322.661 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong năm 2021, đặc biệt là từ tháng 5/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã dẫn đến nhu cầu lượng nước tiêu thụ cho kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà hàng ăn uống…) và cho sản xuất (các nhà máy/xưởng sản xuất…) bị sụt giảm nghiêm trọng đã ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng nước ghi thu của Công ty. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến công tác đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới và phòng chống thất thoát nước theo kế hoạch đã đề ra. Giá cả vật tư hàng hóa trên thị trường luôn biến động tăng, trong khi giá nước chưa được điều chỉnh nên ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư của Công ty. Mạng lưới đường ống cấp nước tại một số khu vực còn bất cập, gây khó khăn trong điều tiết mạng lưới. Một bộ phận mạng lưới đường ống cấp nước cũ, qua nhiều thời kỳ xuống cấp vẫn chưa được cải tạo thay thế đã làm cho chất lượng nước không ổn định và gây thất thoát nước, việc nâng cấp cải tạo và thay thế các tuyến cũ trên các tuyến đường còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty cùng tập thể CB-CNV đã khắc phục những khó khăn để đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2022

1

Nước sản xuất

Triệu m3

102,799

2

Nước ghi thu

Triệu m3

88,407

3

 Doanh thu ngành nước

Tỷ đồng

490,483

4

Các khoản nộp ngân sách

Tỷ đồng

130,0

5

Thu nhập bình quân /người/tháng

Triệu đồng

16,10

Bước sang năm 2022, Dawaco quyết tâm hoàn thành các công việc trọng tâm sau:

– Tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình trọng điểm: Tuyến ống D500, D400 ven biển từ Hồ Xuân Hương đến Võ Quý Huân; Công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà máy nước Cầu Đỏ; Nâng công suất nhà máy nước Hoà Trung 10.000 m3/ngày lên 20.000 m3/ngày; Xây dựng cụm xử lý bùn NMN Cầu Đỏ.

– Triển khai thi công và hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án: Nâng công suất trạm bơm nước thô An Trạch lên 420.000 m3/ngày và tuyến ống nước thô D1200DI từ trạm bơm An Trạch về NMN Cầu Đỏ.

– Triển khai thi công và hoàn thành tuyến ống truyền tải phía Đông Nam thành phố, phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết một số tuyến truyền tải mới. Triển khai thiết kế và thi công khi đủ điều kiện.

– Kiểm tra và đánh giá toàn diện các trạm cấp nước tại xã Hòa Phú và Hòa Bắc để xác định công suất và lựa chọn nguồn nước để nâng cấp cải tạo trạm xử lý nước tập trung cho từng xã ứng với công suất hiện có và định hướng cho tương lai.

– Tiếp tục phát triển ứng dụng đọc chỉ số đồng hồ kết hợp chăm sóc khách hàng (Zalo, Viber…) trong phát triển chuyên mục chăm sóc khách hàng và thu tiền nước nhằm hướng đến sự tương tác và phục vụ tốt hơn cho khách hàng.

– Đầu tư và phát triển các phần mềm quản lý và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số của Công ty giai đoạn 2021-2026.

– Xây dựng tinh thần đoàn kết, rèn luyện tác phong công nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu phát triển Công ty bền vững.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Cổ đông bỏ phiếu đồng thuận thông qua các nội dung của Đại hội.

Lượt xem: 406