1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Ngày 25/11/2022, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Từ 07g00 đến 17g00 thứ sáu ngày 25/11/2022, Dawaco sẽ tạm ngừng sản xuất tại Trạm cấp nước Phú Sơn để thực hiện công tác súc xả định kỳ tại trạm.

Do đó trong khoảng thời gian trên khách hàng trong khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước.

Lượt xem: 0