1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Ngày 29-30, 30-31/12/2022 và 02-03, 04-05/01/2023, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Từ 21h00’ thứ năm ngày 29/12/2022 đến 04h00’ thứ sáu ngày 30/12/2022, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống D150ST Hòa Mỹ 2, Hòa Mỹ 3 giao Nguyễn Khắc Nhu đoạn 01-02, 03-04.

Từ 21h00’ thứ sáu ngày 30/12/2022 đến 04h00’ thứ bảy ngày 31/12/2022, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống D150ST, D100ST Hòa Mỹ 4, Đồng Trí 13 giao Nguyễn Khắc Nhu đoạn 05-06, 11-12.

Từ 21h00’ thứ hai ngày 02/01/2023 đến 04h00’ thứ ba ngày 03/01/2023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống D200ST Hòa Mỹ 5 giao Thích Quảng Đức đoạn 07-08.

Từ 21h00’ thứ tư ngày 04/01/2023 đến 04h00’ thứ năm ngày 05/01/2023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống D200ST Hòa Mỹ 5 giao Lý Chính Thắng đoạn 09-10.

Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước, một số khu vực nước sẽ yếu.

Kính mong quý khách hàng thông cảm./.

Lượt xem: 223