1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên DAWACO 2017

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 29 tháng 6 năm 2017. Sau đay là nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 của Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng  File

Lượt xem: 1240