1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Thông báo về việc giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt và tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

 THÔNG BÁO

Về việc giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt và tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Kính gửi: Quý khách hàng

Để góp phần hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân và các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đai dịch Covid 19, cũng như triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho người dân, căn cứ vào công văn số số 5245/UBND-STC ngày 14/8/2021 đồng ý thống nhất cho Dawaco tiến hành triển khai thực hiện giảm tiền nước sạch trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 đối với tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng, Dawaco xin thông báo như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ và Mức hỗ trợ:
a) Đối với hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn thành phố năm 2021:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố năm 2021 theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố đầu năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Được miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt tối đa là 10m3/tháng và tiền dịch vụ thoát nước tương ứng với khối lượng nước được miễn trong 02 tháng (tháng 8/2021 và tháng 9/2021).

b) Các cơ sở cách ly tập trung theo quy định của UBND thành phố:

Các cở sở được dùng làm nơi cách ly tập trung theo quyết định của UBND thành phố.

Miễn toàn bộ 100% hoá đơn tiền sử dụng nước sạch (đã bao gồm tiền dịch vụ thoát nước) trong 02 tháng (tháng 8/2021 và tháng 9/2021).

2.Thời gian hỗ trợ:

Do hoá đơn tiền nước tháng 8/2021 đã phát hành nên Dawaco sẽ thực hiện giảm hoá đơn tiền nước như sau:

  • Tháng 9/2021 phát hành và giảm tiền nước cho các đối tượng hỗ trợ trong tháng 9/202
  • Tháng 10/2021 phát hành trong đó tính giảm tiền nước tháng 8/2021 cho các đối tượng hỗ trợ trong tháng 8/2021 nhưng Dawaco chưa trừ trên hoá đơn tháng 8/2021.

Do điều kiện thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16/8/2021 đến ngày 23/8/2021, khi gặp sự cố về xì vỡ ống nước, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH: 1900 234522 và bấm số theo hướng dẫn để được nhân viên kỹ thuật của các Xí nghiệp cấp nước hỗ trợ xử lý kịp thời.

Trân trọng cảm ơn và Kính chúc Quý khách hàng bình an và mạnh khỏe!

 

Lượt xem: 1662