1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Thông báo về việc số tài khoản chuyên thu tiền nước tại các ngân hàng liên kết của Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng.

Hiện nay, việc theo dõi công nợ tiền nước của Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng đã được chuyển về các Xí nghiệp Cấp nước của Công ty theo dõi và quản lý.

Để thuận tiện cho việc theo dõi nợ tiền nước của khách hàng sử dụng nước trên địa bàn quản lý của từng Xí nghiệp Cấp Nước, Công ty chúng tôi xin thông báo Tài khoản chuyên thu tiền nước của từng XNCN tại các Ngân hàng như sau: (Click để xem nội dung thông báo)

Lượt xem: 12