1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Thông báo về việc trả lời thắc mắc chung của khách hàng liên quan đến hóa đơn tiền nước tháng 5/2020

Khách hàng vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây!

Thông báo giải thích rõ hơn về hóa đơn tiền nước tháng 5/2020: nội dung chi tiết tại đây!

Lượt xem: 3514