Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Bảng giá tiêu thụ nước sạch

Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đà Nẵng xin thông báo: Bắt đầu từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 02 năm 2014, bảng giá tiêu thụ nước sạch được áp dụng như sau:

Bảng giá tiêu thụ nước sạch  (Giá mới)

Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đà Nẵng kính thông báo cho quý khách hàng sử dụng nước của Công ty được biết./.

Lượt xem: 5268