Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Chất lượng nước

1. Giám sát chất lượng nước online tại NMN Cầu Đỏ (Click vào xem)

2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm:

Năm

Nhóm A

Nhóm B & Nhóm C

2019

NMN Hải Vân, Khe Lạnh & Sơn Trà từ tuần: 1-28; 29-34; 35-37; 38-39; 40-43

NMN Cầu Đỏ & Sân Bay từ tuần : 1-5; 7; 8-9; 10-12; 13-14; 15-17; 18-20; 21-22; 23-26; 27-28 ;29-34; 35-37; 38-39 ; 40-43

Lần 1 Nhóm B (file )

Lần 2 Nhóm B (file)

 

 

2018 Tuần : 1-11 ;  12-13 ; 14-17  ; 18-26 ; 27-35 ; 36-39; 40-44; 45-48 ; 49-52  Lần 1 Nhóm B (file)Lần 2: Nhóm B & C (file1 ; file2)
2017 Tuần : 1-13 , 14-20 , 21-23 , 24-26, 27-30 : 31-37 ; 38 ; 39-42 ; 43-44 ; 45-48 ; 49-52

 

Lần 1: Nhóm B (file1 ,file2)
Lần 2 : Nhóm B (file
2016 Tuần: 24 , 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,41 ,42 ,43 ,44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50
Lần 1: Nhóm B (file)

Lần 2: Nhóm B & C (file1, file2, file3)

Lượt xem: 10909