Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Đơn vị :Công Ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO)
Địa chỉ :Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại :0236.3696632 – Fax: 0236.3697222

 Sơ đồ Google Maps

Các đơn vị liên quan:

Xí nghiệp Cấp Nước Cẩm Lệ
Xí nghiệp Cấp Nước Hải Châu
Xí nghiệp Cấp Nước Ngũ Hành Sơn
Xí nghiệp Cấp Nước Sơn Trà
Xí nghiệp Cấp Nước Liên chiểu
Xí nghiệp Cấp Nước Thanh Khê
Công Ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO)
NMN Cầu Đỏ
NMN Sân Bay
Trung tâm Điều Độ – Quản lý mạng lưới
Ban Kế Hoạch – XDCB
Ban Kế toán tài chính
Ban Kỹ Thuật
Ban Thương Vụ
Ban Vật Tư
Trạm Sơn Trà
Trạm Suối Lương
Xí Nghiệp Sản xuất nước
Xí Nghiệp Xây Lắp DAWACO