Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2018

  Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) năm 2018 được tiến hành từ 8 giờ 00 phút ngày 02 tháng 02 năm 2018 tại Hội trường Công ty, số 57 đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

  Tham dự Hội nghị gồm có 160 đại biểu đại diện cho hơn 600 CB-CNV trong Công ty.

  Hội nghị đã nghe các báo cáo được trình bày: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tình hình tài chính, tình hình thu chi các quỹ của Công ty năm 2017, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân và giải trình của Ban Tổng Giám đốc Công ty về các kiến nghị từ Hội nghị Người lao động các đơn vị, Báo cáo dự thảo điều chỉnh các mức chi của Quy chế Quỹ Phúc lợi.

Nội dung kèm theo (file)

Lượt xem: 4940