1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Nội dung Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng, vào 7h45 ngày 29 tháng 10 năm 2016, tại hội trường Trung tâm Hội nghị Eden Plaza, số 05 đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng. Xem thêm