Thông tin bất thường

Chi cổ tức cổ phần 2 tháng cuối năm 2016

30/08/2017

Nội dung chi tiết xem file cụ thể như sau: file1 ,file2

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

31/07/2017

Nội dưng báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (file)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu giao dịch của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

13/07/2017

Nội dung thông báo của sở giao dịch chứng khoán như sau:file

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

10/07/2017

Quyết định 509/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng như sau: file

Giấy mời họp, mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự Đại hội

15/06/2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng(DAWACO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông của Công ty các mẫu :Giấy mời họp, mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự Đại hội. (file kèm theo)

Nội dung Đại hội đồng cổ đông lần đầu

11/04/2017

Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng, vào 7h45 ngày 29 tháng 10 năm 2016, tại hội trường Trung tâm Hội nghị Eden Plaza, số 05 đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán

25/03/2017

Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM) Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) …

Thông tin công ty đại chúng

10/03/2017

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG. Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400101066 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 01/11/2016. Địa chỉ: 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa …