THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 1. Tên dự án : HTKT Chuẩn bị đầu tư các Dự án Cấp nước Thành phố Đà Nẵng. 2. Mã ngành dự án: 422,… Xem thêm