Giá nước sinh hoạt

Bảng giá tiêu thụ nước sạch

21/10/2017

Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng thông báo bảng giá tiệu thụ nước sạch có giá dịch vụ thoát nước năm 2017 trên địa bàn thành phố. Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng xin thông báo: Bắt đầu từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 10 năm 2017, bảng giá …