1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Mã khách hàng

Mật khẩu

Mật khẩu mặc định ban đầu là MÃ KHÁCH HÀNG có trong tin nhắn SMS thông báo tiền nước và hóa đơn điện tử tiền nước của Quý khách.

Đổi mật khẩu


Mã khách hàng
Họ và tên
Đia chỉ khách hàng
Địa chỉ lắp đặt
Số hợp đồng
Điện thoại
Số hộ
Số khẩu
Định mức sử dụng
Giá nước
Đồng hồ
Số serial đồng hồ
Biên đọc
Thu ngân
Ngày lắp đặt
Hình thức KD
Vùng cấp nước
Đang lấy dữ liệu

Từ tháng:Đến tháng:Thông tin tiêu thụThông tin tiền nước