1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014 và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều ngày 03 tháng 02 năm 2015 tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014 và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Long, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối đến tham dự và phát biểu cùng Hội nghị.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Ba, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã đọc Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trường Ảnh, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy Công ty đọc Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo đã nêu những thành tích đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SX – KD năm 2014, cụ thể như sau:

– Về nước sản xuất đạt 67,5 triệu m3, bằng 105,8% so với năm 2013 và đạt 102,6% kế hoạch năm.

– Về nước ghi thu đạt 56,1 triệu m3, bằng 107,2% so với năm 2013, đạt 104,4% kế hoạch cấp trên giao và bằng 103,9% kế hoạch năm.

– Về tỷ lệ thất thoát: 16,82%, giảm 1,14% so với năm 2013, thấp hơn 1,18% so với kế hoạch cấp trên giao và kế hoạch năm.

– Tổng giá trị sản xuất: Đạt 198,098 tỷ đồng, bằng 148,7% so với năm 2013, bằng 114,1% kế hoạch năm.

– Doanh thu: Tổng doanh thu trước thuế đạt 328,175 tỷ đồng, bằng 114% so với năm 2013, bằng 106,9% kế hoạch năm.

Báo cáo cũng đánh giá tình hình lãnh đạo công tác xã hội, công tác an ninh quốc phòng, công tác đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt nhấn mạnh đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, kết quả lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 5 nội dung “Trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu” và 3 nội dung chống “Quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức” theo Chỉ thị 29-CT/TU. Công tác phát triển Đảng viên được BCH Đảng bộ và toàn Đảng bộ quan tâm và thực hiện có nề nếp. Năm 2014 toàn Đảng bộ kết nạp được 12 đồng chí đảng viên. Năm 2014, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 06 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trong đó 01 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các chi bộ còn lại đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 138 đảng viên được đánh giá, phân loại cuối năm, 06 đảng viên không phải đánh giá vì chưa đủ thời gian theo quy định. Trong tổng số 127 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 11 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Những phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo việc thực hiện công tác SX – KD năm 2015 cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy nêu rõ trong Báo cáo. Năm 2015 Đảng ủy Công ty tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng từ 5-10% so với năm 2014. Đồng thời triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Cụ thể Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện những chuẩn mực văn hóa giao tiếp, ứng xử của CB – CNV Công ty, nhất là những CB – CNV thường xuyên tiếp xúc với khách hàng

2. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cổ phần hóa Công ty trong năm 2015, trước mắt rà soát lại lực lượng lao động, tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan đến cổ phần hóa cho người lao động; lãnh đạo tốt phương án sắp xếp lại lao động cũng như phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3-5 năm tiếp theo.

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng theo dõi diễn biến tư tưởng và các thông tin trái chiều. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện “5 xây”, “3 chống” đạt kết quả tốt.

4. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn: Mừng Đảng – Đón Xuân, 40 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, 30 năm ngày thành lập Công ty, 70 năm ngày Quốc khánh 2/9…

5. Tập trung tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ tiến tới Đại hội Công ty theo kế hoạch.

6. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định, cải tiến nội dung và phương thức sinh hoạt Chi bộ theo hướng khoa học và sát với tình hình thực tế của Công ty. Phấn đấu tất cả các Chi bộ đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đảng ủy Công ty tiếp tục đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; không có đảng viên vi phạm tư cách.

7. Làm tốt công tác kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm túc việc triển khai các nghị quyết, quy định của Ủy ban kiểm tra cấp trên, chú trọng kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, các nguyên tắc chế độ sinh hoạt Đảng và sinh hoạt chuyên đề.

8. Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng quân sự địa phương; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cử cán bộ đảng viên đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do cấp trên tổ chức, xây dựng kế hoạch, chương trình, công tác huấn luyện và các nội dung khác theo quy định.

9. Tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động có hiệu quả theo chương trình kế hoạch của mình, phấn đấu đến cuối năm, các đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và là tổ chức đạt vững mạnh.

10. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ, trước mắt lãnh đạo việc triển khai soạn thảo các quy chế như quy chế Hội nghị người lao động, quy chế đối thoại định kỳ, đồng thời rà soát, bổ sung quy chế dân chủ cho phù hợp với tinh hình mới.

Đảng ủy Công ty cũng đã tuyên dương khen thưởng Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các đồng chí đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, và Đội đạt Giải Nhì trong Hội thi “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2014” do Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức.

Lượt xem: 261