1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Xí nghiệp sản xuất nước

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

Địa chỉ: Phường Hòa Thọ Tây – Quận Cẩm Lệ – Tp Đà Nẵng

Số điện thoại liên hệ: 0236-3672 378/ 3846 271

 

 1. Chức năng:
 • Các đơn vị trực thuộc: NMN Cầu Đỏ, NMN Sân Bay, NMN Sơn Trà, NMN Hải Vân, NMN Phú Sơn, Trạm bơm phòng mặn An Trạch, Trạm cấp nước Khe Lạnh, Xưởng nước đóng chai.
 • Quản lý chất lượng nước, bao gồm từ nguồn nước, nước sản xuất của các nhà máy đến nơi tiêu thụ của khách hàng đảm bảo đạt tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Y tế.
 1. Nhiệm vụ:
 • Quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng nước nguồn, nước sản xuất của các nhà máy nước và trên mạng lưới cung cấp đến người tiêu thụ. Đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời nhằm luôn luôn đảm bảo nước sản xuất, nước cấp đạt yêu cầu về chất lượng.
 • Kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các nhà máy được thực hiện hàng ngày theo ca sản xuất. Giám sát việc thực hiện quy trình vận hành, xử lý của các ca sản xuất. Kiểm tra mẫu nước sau các công đoạn sản xuất để chỉ định tối ưu lượng hoá chất cần sử dụng.
 • Theo dõi chất lượng hoá chất nhập, phân tích, đánh giá mẫu hoá chất và có báo cáo về Công ty khi hoá chất không đạt yêu cầu.
 • Kiểm tra và giữ vệ sinh công nghiệp trong các nhà máy và trên dây chuyền sản xuất cũng như môi trường xung quanh.
 • Kiểm tra, giám sát chất lượng nước trên mạng lưới ở tất cả các khu vực. Giám sát chất lượng nước trong công tác súc xả theo định kỳ của các đơn vị. Lấy mẫu kiểm tra trên mạng lưới theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Báo cáo kết quả xét nghiệm mẫu nước ở các nhà máy sản xuất và trên mạng lưới về Công ty theo định kỳ và lưu trữ kết quả hàng tháng, quý và năm.
 • Bảo quản và sử dụng an toàn các thiết bị, dụng cụ, hoá chất.
 • Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị trong dây chuyền công nghệ sản xuất của các nhà máy trong Xí nghiệp.
 • Sản xuất nước đóng chai.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.
 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Giám đốc xí nghiệp – Phan Lưu: phụ trách chung trong toàn Xí nghiệp, điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh hàng ngày của đơn vị theo kế hoạch, mục tiêu của Công ty;
 • Phó Giám đốc Xí nghiệp – Nguyễn Thăng Thông: phụ trách NMN Cầu Đỏ.
 • Phó Giám đốc Xí nghiệp – Phạm Việt Hưng: phụ trách Tổ xét nghiệm nước.
 • Quản đốc NMN Sân Bay – Ngô Phước Thọ: phụ trách NMN Sân Bay.
 • Quản đốc NMN Sơn Trà – Tôn Thất Huy: phụ trách NMN Sơn Trà.
 • Quản đốc NMN Hải Vân – Lê Văn Chiến: phụ trách NMN Hải Vân.

 

Lượt xem: 4940