Khách hàng

Ngày 07/11/2023, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn huyện Hòa Vang.

07/11/2023

Từ 20h00’ đến 22h00′ thứ ba ngày 07/112023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến D110 HDPE đường ĐH2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước, một số khu vực nước sẽ …

Ngày 07/11/2023, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn quận Thanh Khê.

Từ 21h00’ đến 23h00′ thứ ba ngày 07/112023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến D200 PVC đường Nguyễn Sinh Sắc. Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước, một số khu vực nước sẽ yếu. Kính mong quý khách hàng thông …

Ngày 01-02/11/2023, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn quận Hải Châu.

01/11/2023

Từ 21h00’ thứ tư ngày 01/11/2023 đến 03h00′ thứ năm ngày 02/112023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến D150 ST tại nút giao thông đường Nguyễn Nhàn – Cách Mạng Tháng Tám. Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước, một …

Ngày 24-25/10/2023, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn quận Hải Châu.

24/10/2023

Từ 22h00’ thứ ba ngày 24/10/2023 đến 01h00′ thứ tư ngày 25/10/2023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống cấp nước D300 PVC đường Lê Duẩn. Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước, một số khu vực nước sẽ yếu. …

Ngày 24/10/2023, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn quận Hải Châu.

23/10/2023

Từ 10h00’ đến 10h30’ thứ ba ngày 24/10/2023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống cấp nước D300 PVC đường Núi Thành. Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước, một số khu vực nước sẽ yếu. Kính mong quý khách …

Ngày 24/10/2023, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn quận Hải Châu.

Từ 09h00’ đến 09h30’ thứ ba ngày 24/10/2023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống cấp nước D200 PVC đường 2/9. Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước, một số khu vực nước sẽ yếu. Kính mong quý khách hàng …

Ngày 10-11/10/2023, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

09/10/2023

Từ 21h00’ thứ ba ngày 10/10/2023 đến 03h00’ thứ tư ngày 11/10/2023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống cấp nước D315 HDPE đường Lê Trọng Tấn (Tổ 35 phường Hòa Phát). Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước, một …

Ngày 05/10/2023, Dawaco tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn quận Thanh Khê.

04/10/2023

Từ 08h00’ đến 10h00’ thứ năm ngày 05/10/2023, Dawaco thực hiện thao tác trên tuyến ống cấp nước D200 PVC đường Điện Biên Phủ. Do đó trong khoảng thời gian trên, khách hàng thuộc khu vực bị ảnh hưởng sẽ tạm ngừng cung cấp nước, một số khu vực nước sẽ yếu. Kính mong quý …